Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu Điểm

Âm lực ÚM LAM

Lạ nhỉ không gian năng lực đó nó thể hiện Úm Lam khi mật chú Chuẩn Đề vừa dứt hoặc vừa đang thể hiện Úm Lam đó. Thể hiện thấy được màu sắc sống động, tịnh lặng chữa bệnh – cầu tài, cầu trí tuệ tiêu nghiệp là do một người. Một người tên là hóa thân Phật – người ấy cũng từ ngay chỗ thể hiện không gian năng lực bế tàng không gian năng lực đó. Một sự rung động đó chuyển động thể hiện thành không gian năng lực vô biên mật chú, trong đó một người hóa thân đó sẽ thể hiện Úm Lam hoặc bất cứ những mật ngôn chân ngôn.

Dùng một ngôn chân ngôn là vì ngay nơi đó có ai một lần nghe chân ngôn thật bao giờ. Một hóa thân đó động chuyển những chân ngôn đó thể hiện nền tảng vũ trụ không gian mật chú đủ màu, đủ năng lực sự sống chân thật ngay đó đã hình thành trên người hóa thân. Đó là báo thân. Báo thân thể hiện bế tàng tạo dựng thành những màu sắc âm thanh. Ngay nơi đó người hóa thân đó kể lại nói lại cho mọi người chúng ta là : Úm Lam – Úm Lam. Đọc tụng ghi nhớ tiêu trừ nghiệp chướng. Ngay nơi đó có đủ 7 báu vì báo thân hình thành, người chủ muôn thuở dâng trao tặng, trao tặng mãi mãi. Có phải là thất câu chi Phật Mẫu Chuẩn Đề, có phải trong không gian năng lực đó cùng khắp gọi 10 phương 3 đời chư Phật.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếng niệm như vậy sẽ có vô lượng âm thanh ánh sáng. Hồng danh chư Phật hãy niệm tụng đi

cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC. Trí
mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar

  Mật ngôn chân chú đà la ni là pháp thân, hoá thân, báo thân của tâm lực Như lai, lòng từ của Như lai mà chuyển động chuyển hoá âm lực như Úm Lam để tuỳ theo cơ duyên chúng sinh mà thấy sự tịnh hoá của Như lai ở muôn hình vạn sắc âm đó đều đem lại sự an lành, dịu êm, phúc lạc, giải thoát. Ngài Chuẩn Đề cùng pháp giới hoa tạng tỳ lô giá na trao tặng cho chúng sinh muôn loài các cõi trao cho chúng ta nguồn sáng viên mãn tròn đầy nơi tâm chúng ta là như vậy! 
  Thầy đã tận tâm, tân lực cùng Ngài thể hiện chuyển hoá vận chuyển năng lực chân tâm ấy trong mỗi tự thể chúng ta. Hãy niệm như vậy cùng vô lượng âm thanh ánh sáng nhé quí bạn

  Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề 
  Nam mô Bổn sư Kim Cang Kiết Tường

 • comment-avatar

  Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm…