Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu Điểm

Cái ” tuột” vang động đất trời


Có người bảo: “ Ông sao không có chùa nhỉ?” . Nhà thì chẳng có, giáo pháp, đạo chẳng có, ý niệm chẳng có, luôn cả tiếng nuốt nước bọt cũng chẳng có…Chùa chẳng có rồi. Nơi nào có tỉnh giác – rõ ràng nơi đó là chùa, là nhà, là ý niệm, là con người của hành giả. Tỉnh giác rõ biết Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Nơi đó sự nghiệp, phương tiện nó thể hiện ẩn tàng trong cô đơn lạnh buốt của đỉnh Thiên Sơn. Nơi ấy không cùng các pháp là bạn. Nỗi cô đơn của thùng sơn lủng đáy “ Tuột” rồi!.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: Thích Chánh Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 4
 • comment-avatar

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

 • comment-avatar

  Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm…

 • comment-avatar

  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 

 • comment-avatar

  Cả pháp giới hiện hữu thông lưu như vậy, có người có nhà có pháp  chăng? Nếu còn có cái gì nơi đây để hay biết thì chẳng phải! Thầy ứng hiện Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm tâm chú của chư Phật Mẫu Chuẩn Để để chu lưu cùng chúng sinh muôn loài các cõi nói lên cảnh giới chân thật của các pháp là Như Lai sẵn vốn đủ đầy. Tự thể của mỗi mỗi chúng ta đều sẵn như vậy! Chỉ là chúng ta lầm chấp mê lầm ngay nơi khoảnh khắc hiện tiền này mà dạo chơi cùng với ảo ngã mà thôi. 
  Khi chúng ta thấy cô đơn chợt giật mình hay ra là như thế thì lại hồn nhiên ” tuột ” . Như vậy vang động đất trời đấy 🙏🙏🙏
  Ông lái đò vô sự vô trụ là như thế!