Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeHỏi đáp Tu học

Con đường hóa giải nghiệp, diệt nghiệp


Trò :

Thưa Thầy bình thường khi đi trên đường em vẫn nhớ lời Thầy chỉ là trì niệm luôn luôn trong đi đứng nằm ngồi . Nhưng có những lúc em không có sự tác ý nhắc nhở mình trì niệm, nhưng trong đầu tự nhiên vẫn nổi lên thần chú . Như vậy là sao ạ? Mong thầy chỉ dạy cho em .

Thầy :

Khi người hành giả thọ niệm thần chú, nhờ công năng, năng lực của thần chú tạo công đức giúp người hành giả tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng trí Huệ phước báu.  Khi tập nghiệp tiêu trừ thì những bức bách nơi tâm, nơi thân không còn bị ràng buộc bởi sự sân hận, khó chịu, cáu giận, bồn chồn, lo lắng, sợ hãi, yếu đuối, dễ duôi, phóng dật, danh lợi, ái luyến…. thay vào đó thiện nghiệp phát triển là tâm em thấy an lạc, thoải mái, nhẹ nhàng, tinh tấn.. .Với người tu, như việc em thấy từ trong vô thức tự thể hiện thần chú không cần sự tác ý, đó cũng là điều tốt vì nó là những nghiệp thiện em đã huân tập từ trước, kiếp trước được tàng trong tàng thức . Tàng thức này là kho chứa nhóm các chủng nghiệp thiện và bất thiện. Chính vì thế sự tu học là nhận lại những gì mà bản thân đã từng thực hiện những thiện duyên như thế. Nhưng đó chưa phải là sự rốt ráo vì sự thể hiện như vậy chỉ là căn bản bước đầu thâm nhập nơi tàng thức, thúc đẩy đưa ra vì còn cả bày trong kho đó các em chưa tường tận rõ biết nó như thế nào mà điều phục. Các em còn phải huân tập công phu hơn hơn thế nữa rất, rất là nhiều.

Cho nên Tôi luôn nhắc nhở các em luôn phải thực hành là như vậy: Nghiệp là sự huân tập nhiều lần trở qua trở lại lâu ngày lâu thời gian trở thành tập nghiệp . Cho nên để hoá giải nghiệp ác thì ngay khi những hình ảnh chủng nghiệp đưa ra người hành giả tỉnh giác trì niệm thần chú ngay chỗ đó, Ta huân tập thường xuyên như vậy đến khi mỗi âm thanh sắc tướng nghiệp đưa ra thì ngay đó thần chú cùng đưa ra. Có như vậy mới hoá giải được những nghiệp bất thiện và nghiệp thiện được tăng trưởng. Đây là cách hoá giải nghiệp ở mức thô .

Còn để diệt nghiệp thì đòi hỏi người hành giả quán sát và phải thấy được những chủng nghiệp đó là những hạt nhỏ nhiệm như hạ nguyên tử nằm sâu ở thân trong tủy, ở trong tim, ở trong dạ dày. Nơi tâm nằm trong hư không xoay chuyển vận chuyển như thế nào. Khi hành nghiệp vận chuyển hình thành đưa ra thì những hạt đó xoay chuyển như thế nào để hình thành ý nghiệp, từ ý nghiệp đưa ra thân khẩu ý. Đó là những tiến trình mà người hành giả phải thấy biết tường tận trong sát na, thì mới nói lên được sự chuyển hoá diệt nghiệp .

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum

 

Kim Cang Đạo Nhất

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar

  Người hành giả chúng ta đang trên con đường chuyển hóa, hay diệt nghiệp? Tự nhìn nhận quán soi lại xem sự hành niệm tu học của chúng ta có thật sự đang đi trên đạo lộ mà ta tự chọn. Hay chỉ là trên tư tưởng suy vọng. Từ đó mà thấy được trong đời sống thường ngày có được đời sống thường lạc chăng!?

  Quán soi một chiếc lá rơi
  Thấy chăng vật đổi sao rời nơi tâm.

 • comment-avatar

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
  Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, Bộ Lâm. Om Mani Padme Hum. A Mi Đà Phật