Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmKinh sách

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 18, 19)

BÀI 18
Hán văn: Nhứt cú Di Đà
Đại Bát Niết bàn
Nhất luân Minh nguyệt
Vạn lý không hàn

Việt dịch: Một câu A Di Đà
Là cảnh đại tịch diệt
Muôn niệm trồng thanh lương
Chỉ một vầng minh nguyệt
Nhạc-niệm-phật-4-chữ-A-Di-Đà-Phật-RAT-HAY - Diệu âm diệu ngộ

Một câu A Di Đà thấy rất đơn giản bình dị. Ngày xưa khi nghe mọi người nói tu theo A Di Đà Phật để cầu vãng sanh cực lạc quốc. Đây là ý niệm của đa số mọi người tu theo, niệm theo hồng danh đức A Di Đà Phật để cầu vãng sanh, rồi từ ngay ý niệm trên đa số mọi người thực hiện, hành niệm với một tâm hình như cũng bình thường hóa, ít có khi nghĩ đến những cảnh tịch diệt, viên dung, trí tuệ giải thoát.

Nhưng ở đây cũng có những vị hành niệm miên mật, nhất tâm chuyên niệm ngay nơi hồng danh A Di Đà Phật cũng hồng danh đó  ở một hành giả chuyên sâu, quán niệm âm lực, âm ý, vận chuyển, chuyển hóa những vọng niệm đều là A Di Đà Phật, thì ngay nơi đó hồng danh A Di Đà Phật vi diệu không thể nghĩ bàn được. Một hồng danh như vậy! Nhưng ngay nơi đó có vô số pháp môn an lạc giải thoát ở nơi đó không những người hành giả được tiếp dẫn về thế giới cực lạc quốc mà cũng được mười phương chư Phật tiếp dẫn về tất cả quốc độ phật độ, và cũng ngay nơi âm vận âm lực, âm niệm, âm tưởng, âm bất động, âm động chuyển A Di Đà Phật đó sẽ thể hiện trí tuệ giải thoát của chư Phật ngay nơi đó. Chỉ một câu A Di Đà Phật, người hành giả trong suốt quá trình hành niệm, suốt quá trình hít vào thở ra, trong hành động động dụng, tịch tĩnh, trong vạn niệm trong vạn pháp. Nghĩa là một niệm vui, buồn, hờn giận , si mê, đau khổ, an lạc, trong mọi cảm xúc, trong mỗi cái biết nó tiếp nối liên tục người hành giả ngay nơi đó đến tự phát, thể hiện, tự tự như như – A Di Đà Phật.
Trong không gian trống lãng đó, mây mưa, gió, nước chảy , tiếng côn trùng bất chợt của mắt thấy, bất chợt của tai nghe đều là A Di Đà Phật. Một lần gạch trong tâm, một điểm trong tâm ý, một sự bức xúc, một sự an lành, sự biết tất cả các pháp đều là A Di Đà Phật và khi mặt trời trí tuệ soi sáng khắp mọi nơi, mọi chốn, khắp vạn pháp, khắp vạn niệm vẫn như vậy A Di Đà Phật không còn ai nơi đó, không thấy dấu A Di Đà Phật. Vì tất cả pháp, tất cả niệm đều “ như vậy”, “ như niệm”. Nhất động A Di Đà, nhất tịch A Di Đà

Muôn vạn niệm trồng thanh lương
Chỉ một vấn minh nguyệt
– Nguyệt soi như ai hỏi
Cỏ cây hoa lá tự như vậy.
Như vậy – nơi thân nguyệt
Nguyệt chiếu hoa tự thắm nở
Một hớp Hương Giang cạn
Một vầng nguyệt tỏa
Nguyệt như lai
Trí tuệ Bát Nhã trên đọng sương
– Rớt lạnh
Thể lòng câu 19
19 : Câu A Di Đà
Tổ sư Triệt Ngộ hiện
Trăm năm ba vạn sáu
Lão ấy vẫn di động
Triệt Ngộ A Di Đà,
Giọt sương rớt,
Cõi hư vô.

“Câu 19”

Hán dịch: Nhứt cú Di Đà
Khai Bát nhã môn
Thập hư vạn pháp
Nhứt khẩu bình thôn

Việt dịch: Một câu A Di Đà
Mở toang cửa Bát nhã
Muôn pháp cõi thập hư
Một miếng nuốt tất cả.

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường