Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmKinh sách

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 17)

BÀI 17

Hán Dịch: Nhứt cú Di Đà
Viên mãn Bồ Đề
Thiên cảnh vô thượng
Vân biết dữ tế

Việt Dịch: Một câu A Di Đà
Tròn đủ Bồ Đề đạo
Ráng mây đều ở thấp
Lại không có trời cao

 

Nơi đây người hành giả cùng vạn pháp là an lạc A Di Đà . Mây cũng là an lạc A Di Đà là nơi chốn A Di Đà. Trời cao cũng an lạc A Di Đà đến không có mây, không trời cao. Tất cả là an lạc A Di Đà.

Một câu A Di Đà ở đây luôn ở trong tâm của người hành giả trong thức, trong những sắc ẩn hiện, Ở nơi thọ cảm, tất cả thọ cảm, danh sắc mà người hành giả tự thể hiện trong tâm của mình đều là A Di Đà. Nỗi buồn thể hiện đến chúng mang theo những chủng loại rung động ma xát với nhau thành những âm thanh, âm thanh đó đều là A Di Đà Phật. Niềm vui cũng vậy. Cái đau! Bình thường chúng ta thấy cuộc sống rất bình lặng, nhưng bên trong có rất nhiều sự chấn động, nóng lạnh ma xát với nhau chúng tạo dựng liên tục những danh sắc thể hiện sanh diệt liên tục. Trong những khoảng sát na thời gian đó mỗi đều thể hiện A Di Đà Phật – A Di Đà Phật. Một sự dụng thể hiện lên sắc, thể hiện lên danh đều A Di Đà Phật. Tất cả như vậy cho đến ngay sự biết đó đều A Di Đà Phật. Như vậy toàn bộ vạn pháp tâm niệm đều viên dung A Di Đà Phật. Niệm tưởng là A Di Đà Phật, an lạc A Di Đà Phật động dụng A Di Đà Phật . Tất cả đều nhất niệm như như viên dung.

Người hành giả thực hiện tâm hạnh đó vào vạn pháp, vạn niệm để làm lợi ích chúng sinh. Nhưng không có một lợi ích nào cả. Tất cả vạn niệm, vạn pháp chúng sinh đều A Di Đà Phật, nhưng ngay nơi đó vì tất cả cảm thọ, cảm xúc, thân, tâm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý đều thể hiện A Di Đà Phật thì người hành giả như có, như không, không khác, không thật, không chân v,v…chẳng đồng, chẳng khác, chẳng có, chẳng không.

A Di Đà Phật – A Di Đà Phật, A Di Đà Phật
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Om Ma ni Pad Me Hum

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC Trí

 

 

Thiền tánh mật chú Chuẩn Đề A Mi Đà Phật

Là con đường thoát ly sanh tử luân hồi

Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar

  “Bình thường chúng ta thấy cuộc sống rất bình lặng, nhưng bên trong có rất nhiều sự chấn động, nóng lạnh ma xát với nhau chúng tạo dựng liên tục những danh sắc thể hiện sanh diệt liên tục.”
  Lời Thầy ngẫm kĩ thật sâu sắc,bởi bình thường khi ai hỏi đến anh/chị dạo này sao,phản ứng tự nhiên là ta trả lời tôi bình thường.Bởi ngay khi ấy,không có gì đọng trong tâm thức mình.Lẽ thường là vậy.Nhưng đối với người hành giả chuyên tu,những vị đã sống thuần trong sự hành niệm,giác quán,thì mỗi chặng đường,mỗi quãng thời gian,mỗi sự kỉện…là cả một chuỗi những hành nghiệp danh,sắc liên tục thể hiện,ẩn tàng.Có tỉnh thức,giác niệm mới nhận chân được.Ngay khi nhận ấy,đặt cho mỗi sự kiện một cái tên bình đẳng Mật chú Hồng danh để đưa vạn pháp về nhất niệm như như viên dung.
  Tập liễu giải lời Thầy dạy,ứng dụng vào sự sống tu học,đệ tử biết mình còn quá non nớt.Nhưng,cứ đi rồi sẽ đến,đừng ngại đường xa mà thối chí.Nói với bạn,mà cũng là tự sách tấn bản thân.Hãy noi gương hạnh Thầy!
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
  Om Mani Padme Hum.A Mi Đà Phật.

 • comment-avatar

  “Nơi đây người hành giả cùng vạn pháp là an lạc A Di Đà . Mây cũng là an lạc A Di Đà là nơi chốn A Di Đà. Trời cao cũng an lạc A Di Đà đến không có mây, không trời cao. Tất cả là an lạc A Di Đà.”

  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
  Om Mani Padme Hum.
  A Mi Đà Phật