Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmKinh sách

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 16)

BÀI 16
Hán Văn: Nhứt cú Di Đà
Không như lại tạng
Vạn pháp vị hình
Nhất chân tuyệt tướng

Việt dịch: Một câu A Di Đà
Là không như lại tạng
Vạn pháp dứt hình dung
Nhất chân tuyệt sắc tướng


Ở đây người hành giả cũng không còn thấy mình niệm nữa , mà tất cả từ tâm vạn niệm tự khởi lên A Di Đà Phật một thể tự nhiên như nhiên lục căn, lục trần, lục thức chỉ là A Di Đà Phật. Người hành giả ngay đây không còn sự tác ý tư niệm nữa. Ngay A Di Đà Phật là tâm biết rõ ràng cùng thể hiện cùng ẩn tàng. Tất cả vạn niệm cảm xúc, cảm thọ, động chuyển thanh tịnh, nháy mắt nhướng mày đều là A Di Đà Phật. Quốc độ của chư Phật hiện tiền nơi tâm ấy vô số kể không nghĩ bàn được. Ở nơi nào cũng là an lạc A Di Đà Phật không lúc nào không là an lạc A Di Đà Phật. Ngay đây người hành giả luôn ở trong sự an lạc lục căn, lục trần, lục thức đều A Di Đà Phật. Sắc thấy hiện lên thể hiện A Di Đà Phật, biết sắc, thọ, tưởng, hành đều A Di Đà Phật cái giận nó cuồn cuộn mang theo sự nóng, khó chịu. Nhưng hôm nay trạng thái đó cũng cuồn cuộn nhưng an lạc và A Di Đà Phật buồn thương cũng vậy. Vì tất cả những niệm khởi danh sắc đều thấm tẩm ướt an lạc A Di Đà Phật. Hiện tượng của danh sắc cảnh giới cực lạc quốc không có bờ mé an lạc, không ngăn che an lạc. An lạc không chỗ đến không đi, không trụ, không dị, không hoại, không diệt tức là cực lạc cõi ấy trong tâm .

Nhất tâm tự tướng A Di Đà.
Pháp giới mênh mông không giới an lạc A Di Đà.
Một niệm, vạn niệm
Sắc , thọ, tưởng, hành, thức.
An lạc A Di Đà.
Đóa hoa, sương trắng,
Lạnh,
Tuyết phủ,
Côn trùng trong đông reo
An lạc A Di Đà Phật.
Tôi khởi nghĩ an lạc A Di Đà.
Không khởi nghĩ an lạc A Di Đà.
Không tôi không pháp an lạc A Di Đà.
Nước chảy trong hư không – an lạc A Di Đà.
Một điểm cơn gió ru hư không,
An lạc A Di Đà.
Hư không, không tướng cơn lốc hư không,
An lạc A Di Đà.
A Di Đà – A Di Đà – A Di Đà Phật.
Giọt nước rớt trong hư không.

Toảng…  Hư không mất
Giọt nước an lạc A Di Đà Phật

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC. Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

 

Thiền tánh mật chú Chuẩn đề A Mi Đà Phật

Là con đường thoát ly sanh tử luân hồi

Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar

  Nói về tự tánh, ai nói tự tánh cũng được bởi văn tự, ngữ ngôn bây giờ được tự do phóng túng sử dụng. ngôn ngữ ấy như một phông nền chung được cộng đồng tu sử dụng để thể hiện cái danh với nhau. Nhưng thể hiện lên được tự tánh Di Đà từ tự tâm đời sống thì mấy ai làm được, thậm chí người tu chuyên sâu về dòng pháp này khó chứng ngộ được nó.

  Nhưng nếu đã chứng ngộ được rồi thì người hành giả ấy có thể sử dụng đủ mọi vạn pháp sự sống vẫn không dời được tự tánh hiển nhiên như nhiên này. Thầy nói : Tôi khỏi nghĩ an lạc A Di Đà
  Không khởi nghĩ an lạc A Di Đà
  Nước chảy trong hư không….một điểm cơn gió ru hư không. Vì ngay nơi đó vạn pháp vạn niệm đều là pháp giới của Ngài thì còn có đâu khởi và không khởi, còn có đâu nhân duyên với không nhân duyên. Ai thấy được nước chảy trong hư không, ai thấy cơn gió ru, cơn lốc hư không ấy. Nếu người hành giả không có tuệ quán, con mắt tuệ của thiền Vipassana thì sao thấy được nó sự hình thành ẩn hiện của nó hiện hữu trong hư không bởi nó là những hạt chủng tử vi tế li ti kia . Tất cả mọi chủng tử ấy đều có sự sống riêng của nó, ngôn ngữ nó được đồng thể hiện lên. Nhưng cuối cùng cái âm thanh ấy ” Toảng” sự rơi rớt nó hiện hữu đồng hư không ấy phá vỡ sự sâu nhiệm vi tế hơn của sự dính chấp cái an lạc, của cái trụ hỷ lạc ấy để đi vào cái cùng tận kia là không gì cả, không vật, không ta, không người nơi ấy chỉ là sự như như.

  Tổ Triệt Ngộ, Thầy đã cất bước sự vi diệu của vạn pháp ở nơi ấy không Thiền, không Tịnh, không Mật sự dung thông viên thông hòa hợp Phật tánh, tự tánh. Hai thời, thế hệ khác nhau. Nhưng tư tưởng được hội nơi đây không khác. Con xin nguyện được in dấu chân lên nơi ấy cùng Tổ, cùng Thầy.

 • comment-avatar

  Thưa Thầy nhờ có Thầy dạy bảo cho con rất nhiều bài học quý báu trong những năm tháng qua, từng lời Thầy dạy bảo đều là tâm chân thật từ tâm Đức Phật từ tâm một vị Đại Bồ Tát, lời Thầy dạy đều là công đức trí huệ Thầy ngày đêm yêu thích công phu tu hành niệm Phật hành nguyện bồ tát đạo nên những lời Thầy dạy chúng con từ những điều nhỏ điều lớn đều là trí huệ, đều là an lạc A Di Đà Phật.
  Con xin sám hối với Thầy con đã rất nhiều lần cố chấp, ngã mạn tự để chết chìm trong thân tâm bạc nhược của nghiệp tập, con đã trốn tránh sợ hãi bỏ liều sự tu tập, trong tâm sinh ra lo sợ cảm giác bạc nhược bao năm nay mà không quyết trí sửa đổi từ đó con muốn đứng lên sau rất nhiều lần vấp ngã mắc sai lầm con nương theo những lời Thầy từng dạy mà ngày trước vì u mê con đã không biết quý trọng, con tập thực hiện lại những lời Thầy từng dạy cho chúng con để lời dạy của Thầy luôn sống trong tâm con và lời Thầy luôn dạy ráng quyết tâm niệm Mật Chú Chuẩn Đề A Mi Đà Phật nguyện cầu năng lực của Mật chú và tha lực của Chư Phật Chư Tổ cùng tha lực của Thầy luôn bao dung gia hộ giúp cho thâm tâm con tỉnh thức trong suy nghĩ giúp con luôn nhớ đến những lời Thầy chân tình dạy bảo rất sâu sắc nhiệm màu, khi từ ngày đầu con xuất phát từ một người u mê ngu ngơ khờ khạo khổ luỵ được Thầy dìu dắt dạy bảo từng chút một cho đến ngày hôm nay đã nhọc công ơn Thầy rất nhiều, Thầy định hướng Thầy dạy rất nhiều cho con về cách sống, hạnh tu tập để có đời sống trí huệ an lạc tri túc. 

  Hôm nay khi đọc bài Pháp Thiền Tánh Mật Chú Chuẩn Đề A Mi Đà Phật con nhớ về trong những lần con được nghe Thầy giảng dạy :
  Thầy giảng : “  cảnh giới trong thiền định nơi tâm Thầy thấy mỗi một hạt sáng đủ màu sắc là một vị Phật trong hư không và mỗi vị Phật ngồi đó các Ngài đều niệm A Mi Đà Phật – A Mi Đà Phật – A Mi Đà Phật. Khi gió động cũng an lạc A Di Đà Phật, khi động niệm cũng an lạc A Di Đà Phật, mỗi hạt bụi, hạt cát cũng là những nguyên tố ánh sáng cũng là những Đức Phật A Di Đà Phật thì người thấy như vậy sẽ không còn đoạ lạc.”
  Con đã nghe Thầy giảng nhiều lần và con thấy rung lên một lòng tin thật tuyệt vời khi tất cả các vị Phật Mười Phương Ba Đời Chư Phật đều là một Đức Phật các Ngài đều niệm A Mi Đà Phật, Thầy cũng niệm A Mi Đà Phật vậy còn lý do gì mà con không niệm A Mi Đà Phật khi trong kiếp sống hiện tại này đang sinh sống như bao người khác nhưng khi muốn học để trở thành là người đệ tử của Phật đệ tử của Thầy thì phải niệm Phật niệm Mật Chú, niệm Phật niệm Mật Chú để về với Phật lời giảng của Thầy đã đánh thức niềm khao khát niệm Phật chú trong tâm con. Con đã từng đoạ lạc nhiều đời nhiều kiếp, khi nghe lại lời Thầy giảng con thật sự biết ơn Thầy vì kiếp này Đức Phật cho con được gặp Thầy được Thầy từ bi trao cho con rất nhiều Pháp Bảo con nguyện mong từ nay từ sâu thẳm trong thâm tâm con thật sự biết trân quý Phật trân quý Pháp trân quý Thầy. con không muốn vì sự cố chấp của mình để tiếp tục bị đoạ lạc nữa. Con nguyện mong chân tâm con luôn hướng theo tâm Pháp nơi Thầy. Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường. A Mi Đà Phật. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm. Om Mani Padme Hum.