Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmKinh sách

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 15)

BÀI 15

Hán Văn: Nhứt cú Di Đà
Đại viên trí cảnh
Thân độ ảnh hàm
Trùng trùng yêm ánh

Việt Dịch: Một câu A Di Đà
Gương đại viên trí cảnh
Thân độ bóng hàm nhau
Lớp lớp mầu lấp lánhUserPostedImage

 

Ngay nơi đây người hành giả thấy thân tâm vũ trụ vạn pháp chỉ là một tâm A Di Đà Phật. Ngay nơi đây trong thiền Vipassana hơi thở người hành giả đã thâm sâu vào ý thức của hơi thở thấy rõ nơi thân của mình sự hình thành duyên hợp của những hạt nguyên tố, nguyên tử. Chúng đã phát sáng lên ngay nơi những hạt đó thấy thật rõ những cảm thọ, biết những hạt đó có những ngôn ngữ cùng những sự chuyển động thể hiện ẩn tàng, chuyển hóa liên tục . Cho nên ngay nơi đây thấy sự chuyến hóa ( tạm gọi là sinh diệt) của thân thể và cũng ngay nơi đây những cảm thọ, biết rung động thể hiện ẩn tàng, toàn là những năng lực điện và lửa rất nhiều ánh sáng. Cái biết khắp cùng trong tâm thức, trong thân tâm. Ngay nơi đây người hành giả Tịnh độ tông niệm A Di Đà Phật, ngay nơi những giác niệm, những hạt ánh sáng, nguyên tố, nguyên tử trên chúng xoay chuyển thể hiện khắp mọi nơi trên dưới lúc nào cũng cảm nhận A Di Đà Phật, thấy A Di Đà Phật bằng năng lực, điện năng, bằng ánh sáng khắp nơi. Chúng từ trong hư không, trong sắc, trong danh, trong cảm thọ, trong vạn niệm nổi lên hoặc chuyển hóa ở những tầng âm thanh, sắc tướng, tâm pháp khác nhau. Những sự chuyển hóa khắp mọi nơi trên dưới mang thể hiện năng lực ánh sáng đủ mầu, đủ thọ cảm, đủ cái biết. Ngay năng lực A Di Đà Phật đang thể hiện trên ngũ ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sự biết chuyển hóa trên dưới đủ màu, đủ năng lực cảm thọ đây là Hành đang thể hiện qua sự chuyển hóa đó có cái biết là Thức – Thức ở đây đã trở thánh trí – Quán sát thật rõ ràng vi tế – Diệu quan sát trí thâm nhập ẩn tàng thể hiện trong vạn sự, vạn niệm, vạn pháp. Khắp mọi nơi trên dưới cùng khắp đều hiện rõ, biết rõ đây là Đại viên cảnh trí. Một câu niệm Phật chuyên tu sẽ đưa đến cảnh giới chân thật này. Nơi đây lý sự viên dung chen lẫn với nhau. Nhưng biết của Diệu Quan Sát Trí – Đại Viên Cảnh Trí thật rõ ràng ngay nơi đó ánh sáng , năng lực, sự chuyển hóa, thanh tịnh hình thành là khi thấy như vậy, chứ thật tế những quốc độ đã có sẵn không thêm không bớt.

Ở câu số 14 – 15 này nói công hạnh của sự niệm Phật thật vi diệu. Ngay nơi đây nếu chúng ta chưa chứng thật chân thật cảnh trên, thì ngay nơi đây cũng giúp ta củng cố lại niềm tin để quyết tâm, quyết chí thẳng tiến tu trong sự thực hiện pháp tu Tịnh độ tông, Mật tông, Thiền tông. Tất cả những câu chữ, những văn tự trên không nói, không thể hiện được cảnh chân thật tâm chân thật của một người hành giả thâm nhập vào sự an lạc, thấy biết chân thật.

Bài này, câu này mong rằng quí vị khởi tu đừng chấp dính, chấp chặt trong pháp tu Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông hãy thoải mái với giáo pháp của đấng đại từ phụ trăm sông cũng về biển cả đại dương.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum – A Di Đà Phật.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar

  Do tầng tư tưởng vẫn còn sự nghi chấp nên mới sanh ra pháp này môn kia. Nếu người hành giả sống chân thật với chân tâm diệu tánh A Di Đà thì ngay chỗ ấy các pháp đồng đẳng không chia chẻ, và ngay chỗ ấy hiện cảnh Cực Lạc Quốc là sự sống thường hằng của người hành giả ấy. Như Thầy đã chỉ bày chân tâm ấy nơi Thầy!

  Đệ tử nguyện chân tâm ấy nơi Thầy, đệ tử cũng sẽ được đồng đẳng chân tâm ấy nơi đệ tử.
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – A Mi Đà phật.

 • comment-avatar

  “Ngay nơi đây nếu chúng ta chưa chứng thật chân thật cảnh trên, thì ngay nơi đây cũng giúp ta củng cố lại niềm tin để quyết tâm, quyết chí thẳng tiến tu trong sự thực hiện pháp tu Tịnh độ tông, Mật tông, Thiền tông.”
  Nội hàm chân thật nơi tâm cảnh giới chứng ngộ của Thầy,quả thật chúng đệ tử chỉ biết ngưỡng vọng tôn kính,tự lấy đó làm gương để tự sách tấn tu trì.Cũng với khẩu quyết đó thôi,Thầy đã ươm nấu biết bao nhiêu năm tháng,kiếp số,để thâm nhập chân nghĩa Phật pháp.Chính gương hạnh đó,đã luôn truyền thêm lửa nhiệt huyết cho sự cầu học của đệ tử.Nguyện đệ tử sẽ tìm đến được sự chân thật nghĩa,chân thật sống trong Mật chú Hồng danh như Thầy.
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.Om Mani Padme Hum.A Mi Đà Phật.