Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmKinh sách

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 14)

BÀI 14

Hán Văn : Nhứt cú Di Đà
Viên Dung pháp giới
Thực thể toàn chân
Giao la vô ngại

Việt Dịch: Một câu A Di Đà
Dụng thông tròn pháp giới
Soi lặng thể toàn chân
Xen giăng khắp vô ngại.

佛教电影西方极乐世界_万图壁纸网

Tôi thường hay trì niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum . Tai tôi thường nghe A Di Đà Phật, một câu niệm Phật ở đây trở thành những hạt sáng trong tâm tôi, đồng thời đồng lúc rất nhiều những hạt đó nổi lên đủ màu sắc xoay chuyển đủ hướng trên dưới nơi những hạt đó đều phát ra âm thanh A Di Đà Phật – A Mi Đà Phật. Những hạt đó xoay trụ dính với nhau thành rất nhiều hình khác nhau. Có lúc như hình trụ, có lúc hình tròn, hình cong xen lẫn với nhau, Cứ cuồn cuộn với nhau dẫn tâm thức đến một âm thanh A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật nhiều hình, nhiều hạt kết hợp với nhau. Mỗi hạt một ánh sáng khác; xanh, vàng, đỏ, tím rất nhiều màu. Những ánh sáng chen xen với nhau tạo thành những mạng lưới ánh sáng trên. Ánh sáng tạo thành lâu đài, thành các cây và ngay nơi cảnh giới đó có rất nhiều ánh sáng mùi vị thơm ngát của rất nhiều những hạt A Di Đà Phật đó. Những hạt ánh sáng hương thơm đó tạo thành những hình ảnh của quốc độ. Nhìn ngay những hạt sáng A Di Đà Phật đó sẽ thấy ao báu, thấy thành các lâu đài, hàng cây ánh sáng. Thật sự ngay lúc đó chỉ nghe thấy A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật. Nhưng tâm vẫn thấy vô số những hiện tượng chi tiết khác nhau. Như thấy Đức Phật A Di Đà Phật toàn bằng ánh sáng đủ màu lớn nhỏ khắp mọi nơi, thân ánh sáng Đức Quan Thế Âm, Đại Thế Chí , chư Thiên khắp mọi nơi trong những hạt sáng đó, luôn có những âm thanh khác nhau, rất nhiều những loại ngôn ngữ chỉ có tâm là giải mã ngay đó thôi.

 Mượn chữ tâm để nói lên, thể hiện ẩn tàng sự viên thông, lý sự viên thông nơi đó chứ thực ra chỉ ngay nơi đó thấy biết rõ.

“Như trên đã nói, khi hành giả chứng niệm phật Tam muội, căn trần dứt bặt, tự tánh Di Đà dung thông toàn sáng khắp pháp giới. Cảnh tượng ấy lặng lẽ mà chiếu soi, chiếu soi mà lặng lẽ, toàn thể đâu đâu cũng là chân thật. Trong chân thể ấy hằng sa vô biên thế giới xen giăng nhau như vô số hạt châu nơi các mắt lưới của trời Đế Thích. Chân cảnh này rất đỗi sâu mầu, trong tứ pháp giới thuộc về nhân đà la võng cảnh giới môn” . Đây là trích đoạn văn viết của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong tác phẩm “ 100 bài kệ niệm Phật” – Bài 14 ,Trang 24 , 25 .

 

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC. Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

 

Thiền Tánh Mật Chú Chuẩn Đề A Mi Đà Phật

Là Con Đường Thoát Ly Sanh Tử Luân Hồi

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 1
 • comment-avatar

  Lời Thầy: “Mượn chữ tâm để nói lên, thể hiện ẩn tàng sự viên thông, lý sự viên thông nơi đó chứ thực ra chỉ ngay nơi đó thấy biết rõ.”

  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Om Mani Padme Hum
  A Mi Đà Phật