Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeVũ trụ Nhân sinh quan

Ngay chỗ đó thấy Phật liền


Thầy ơi! Tu sao để thấy được Phật?

Thầy: Ngay chỗ đó thấy Phật liền.

 

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường