Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmCư sĩ Thanh Hùng

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 48

Chánh văn:

 

Sư tử nhí chúng tuỳ hậu,

Tam tuế tiện năng đại hao hống.

Nhược thị dã can trục pháp vương,

Bách Nnên yêu quái hư khai khẩu.

 

Dịch:

 

Sư tử con chúng theo sau,

Ba tuổi rống lên khoẻ biết bao.

Dã can dù bám sát pháp vương.

Trăm năm quái gở mở miệng khào

 

Đây nói đến Sư tử con là dẫn dụ cho những vị Bồ tát con của Phật. Đi phía sau lưng của Đức Phật. Mặc dù chỉ có 3 tuổi thôi, nhưng tiếng rống vẫn khoẻ cao xa, mang tính dũng mãnh của loài sư tử, mang đầy tính phật pháp kế thừa chư Phật. Họ ở trong hoàn cảnh nào, khía cạnh nào cũng luôn thể hiện sự kính tin dũng mãnh đến phật pháp. Luôn rống lên những lời siêu thoát rộng lớn không sợ hãi.

 

Giống Sư tử là vậy. Còn loài dã can dù cho bám chặt lấy Đức Phật, trải qua trăm năm cũng chỉ kêu tiếng của dã can thôi không thể bắt chước tiếng Sư tử được. Ở đây cũng thầm nói đến sự chứng ngộ. Nếu chúng ta chưa chứng ngộ, thì dẫu có hỏi, có nhìn cách đi đứng, cách nói của chư vị Thiền sư cũng không giống được. Vì đạo luôn đứng trên lẽ chân thật.

 

Khai được một mảnh ruộng,

Gieo được một thúng lúa.

Soi đầu vừa nhìn lại,

Núi xanh nước lại biếc.

Trọn ngày ăn một bữa

Cuối đêm chỉ một giấc

Mệt thì duỗi chân ngủ

Ngàn đủ cùng muôn đủ

Tiết tháng tám, tháng chín sắp đến,

Bên rào hoa cúc nở vàng tươi.  – Quy Ngưỡng Ngữ Lục

 

Như vậy ở đây, người tu mật chú Chuẩn Đề: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm cũng khai được miếng ruộng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm gieo giống Chuẩn Đề. Cứ như vậy soi đầu quay lại núi xanh nước biếc cũng “Như vậy”. Ăn cũng một bữa ăn Chuẩn đề, trong bữa ăn vẫn Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, ngủ cũng giấc ấy.

 

Xuân thu vạn hữu hoa Chuẩn Đề vẫn nở.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

 

Cư Sĩ Thanh Hùng

Pháp Hiệu: T Chánh Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

 

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH