Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTu HọcChia sẻ trải nghiệm

Vô minh từ đâu tới?

Thầy ơi! Vô minh từ đâu tới?

Thầy! Ngay khi con mở miệng !

Ngay chỗ chúng ta mở miệng là vô minh đã tới rồi. Thầy nói: Theo chữ Hán – Vô là không – Minh là sáng. Ngay chỗ không sáng đó là vô minh – Từ chỗ đó là khởi nguyên của  Thập nhị nhân duyên vòng luân hồi sinh tử.

Nên ngay chỗ này Thầy hay phá chấp chỉ thẳng cho chúng ta thấy rằng vừa mở miệng thuộc về tình lự,  nói năng đã không phải, Phật đi mất rồi!

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH

 

Kim Cang Đạo Nhất

COMMENTS

WORDPRESS: 1
 • comment-avatar

  Nam Mô Như Lai Thiền Mật Chú Chuẩn Đề Uế Tích 
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm