Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmCư sĩ Thanh Hùng

CƯỜI

Mùa xuân trăm hoa đua nở đủ sắc màu đủ chủng loại hương thơm lan tỏa khắp nơi. Chúng ta chìm lặng trong không gian đó cùng vũ trụ vạn vật  tâm thức, và ngay đó bảo rằng hoa này đẹp xấu hương thơm lan tỏa khiến cho mọi người thấy thoải mái nhẹ nhàng.

 

Trong những người chúng ta có những người với tâm hạnh thảnh thơi thoải mái khi mắt thấy hoa, sắc hoa – mũi ngửi hương thơm liền ngay đó họ bảo rằng hoa thơm, hoa đẹp. Đạo pháp cũng ngay nơi đó, người đó luôn có cái sống thực tại chân thật luôn có cái mới. Vì ngay nơi đó họ chỉ có thấy hoa, ngửi hương thơm của thực tại căn mắt – nhãn căn, tỷ căn – lỗ mũi chạm hương thơm. Mắt là căn – sắc trần là hoa là hương thơm. Ngay đây căn và trần ma sát chạm nhau nảy sinh cái thấy cái biết rằng sự biện biệt chưa có “ Thức” phân biệt nào.

Mắt chạm hoa chỉ biết là hoa chưa có “ thức” nên chưa có sự phân biệt đó là hoa hồng, hoa cúc, vạn thọ… Ngay đây chúng ta sẽ thấy mắt, thấy hoa biết hoa bằng sự biện biệt thời gian của cái biết đầu tiên. Chỉ có căn trần không có thức.

Khi thức nhúng vào, tham dự vào ngay nơi đó “ Ý căn” tức ngã liền kéo “ Ý thức” lên.  Ý thức sẽ chuyển động thu hút tìm những chủng tử giống như hoa đủ loại hoa ( đủ loại chủng tử về hoa) Hoa hồng, hoa cúc làm sao tìm cho giống như “ Hoa” mà mắt đang thấy chủng tử được năng lực của ý thức. Qua sự chủ động của ý  căn ngã chấp xoay chuyển chuyển động thể hiện bế tàng trong sát na mười mấy nghìn lần để cuối cùng tìm ra một hình ảnh 1 cái bóng của quá khứ để quyết định đó là “hoa hồng” hoa gì đó. Cho nên từ đó chư Phật, Tổ, Thầy bảo với chúng ta là một niệm vô minh là một niệm có đầy đủ quá khứ. Một niệm trở về quá khứ đi tìm những cái bóng hình ảnh đang rơi rớt lại trong tàng thức ( lạc ảnh tử) và cũng ngay nơi đây người hành giả ( tức cái biết hay biết trong tâm thức thực tại đó khi các chủng tử ý niệm chúng đang thể hiện và bế tàng ) . Cái hay biết này nó cũng chỉ là ảo ngã, nhưng trên bước đường hiện thực cái biết này phải thấy cho rõ từng niệm tưởng chúng chỉ là cái bóng, cũng là những hình bóng lấy từ quá khứ trở về tạo hiện tại, tạo tương lai chúng xào trộn điên đảo vọng tưởng tạo thành vô số hình ảnh nội dung chi tiết khác rồi tiếp tục chuyển biến khác. Chúng ta thường gọi hiện tượng đó là sự diệt). Nó không mất nó không chết như chúng ta tưởng, chỉ huân tập vào tiềm thức tiếp.

Quá khứ chỉ là hình bóng hiện tại cũng không thực. Vì chúng sinh ra thể hiện từ quá khứ rồi sự kiến tạo của tương lại cũng chỉ là sự tưởng. Với sự thấy biết như thế đó. Nếu ngay đó chúng ta bảo rằng nó là như vậy, như vậy thì chúng ta không thể hộ trì chánh pháp của Đức Phật được. Vì nó cái hay biết đó nó cũng chỉ là ảo ngã. Ngay đây người tu thiền hay bất cứ tông nào luôn cả những người không có tôn giáo nào mà chúng ta đã thấy rõ biết tường tận như thế đó. Cái biết hay biết đó chúng ta hãy tìm hay biết này nó ở đâu trong hư không tâm thức của mình đang diễn biến. Chúng ta tìm thì sẽ thấy có một cái hay biết nữa đang nhìn quán xét cái hay biết của cành hoa, của cảm xúc. Đây là những nội dung chi tiết ngắn gọn nhưng cũng rất thú vị. Chúng ta hay đi tìm ( quán sát) bản thân, bản tâm của mình. Để trợ lực sự quán sát này người hành giả song song ta có thể tập hít thở thiền hơi thở, rồi chúng ta niệm chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum. Người hành giả tu theo Như Lai Thiền Mật Chú Chuẩn Đề Uế Tích thường hay cầu năng lực của mật chú. Như vậy là không phải. Đây cũng là một loại ngôn ngữ hành động không tốt.

Từ những ý niệm ngôn ngữ cùng hành động như thế sẽ làm cho ta mất đi căn lành suy giảm nội lực tu hoài tu mãi không thấy sự an lạc. Năng lực của mật chú thật vi diệu không thể nghĩ bàn được, mà những vị hộ trì mật chú toàn là chư Phật, chư Bồ tát, chư Thiên, Hộ pháp. Cho nên được quí ngài gia hộ giúp đỡ sự nghiệp tu học của mình sẽ tốt đẹp hơn ,đừng vị sự ngã mạn cho rằng ta hay cho rằng tông phái ta hay tốt mà bỏ lỡ mất cơ hội tốt. Hành giả Như Lai Thiền Mật Chú Chuẩn Đề Uế Tích cầu sự gia hộ của Đức Phật, chư Bồ tát, chư Thiên cũng như chúng ta trên thế giới này cầu một vị Thầy, một vị tăng ni. Cũng giống như vậy nhưng người hành giả Như Lai Thiền Mật chú gặp toàn những vị hộ pháp chư Thiên, Bồ tát, chư Phật sự sở cầu đó rất tốt trong sự tu học pháp hành, pháp học thậm thâm trí tuệ chưa được ung đúc, ung nấu nhiều đời nhiều kiếp thì chỉ toàn là thấy bánh vẽ ăn bánh vẽ không à. Chỉ có Đức Phật, chư Đại Bồ tát mới đầy đủ sự thiện xảo phương tiện vi diệu mà giúp chúng ta.

Để trở lại bài viết khi chúng ta quán sát tìm xem coi cái hay biết đó nằm đâu, ở đâu? Khi thực hiện sự quán sát đó. Ngay đó chúng ta sẽ thấy có một cái hay biết nữa đang biết đang hay biết cái biết vừa xảy ra. Nhưng cái đó chúng sẽ có từng lớp, từng lớp chúng ta hãy tỉnh giác để thấy cái hay biết đó. Thấy những cái hay biết đó để tiếp tục tìm thấy đại ngã nữa. Đây là những phương pháp tu rất tốt chúng ta cứ tìm thấy như vậy trong từng ý niệm, từng niệm tưởng cảm xúc thọ cảm nơi thân, nơi tâm. Đây cũng là còn đường quán sát vipassana. Khi thấy toàn khắp trong từng niệm tưởng để thấy đại ngã. Đây chưa phải là sự thành đạo quí vị  cứ đi như vậy cùng lúc sẽ thấy ra không còn ta, vì ngay đó cho đến không ngay đó chỉ có tiếng cười. Tiếng cười đó quí bạn hãy vứt nó đi để mùa xuân chân thật ngay nơi vạn pháp.

Mùa xuân năm mới mượn  chút ý niệm tô điểm mùa xuân, mượn năng lực cười kính chúc quí bạn tất cả, tất cả hưởng trọn mùa xuân trong ta

Xuân Di Lặc

Di Lặc xuân

Cười, cười

Mãi mãi, chân thật nơi…

Nơi có phải mùa xuân không?

Ai hỏi, ngay đó?

Mùa xuân.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum

Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề

Nam mô Đương Lai Di Lặc Vương Phật

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC. Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH

 

Newer Post

COMMENTS

WORDPRESS: 4
 • comment-avatar

  Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm…

 • comment-avatar

  Con xin quỳ lạy tri ân bài Pháp của Thầy đã gửi đến chúng đệ tử chúng con cũng như đến mọi người nhân dịp xuân Di Lặc. Lời Thầy lại một lần nữa đánh thức cái tâm ngu dốt đầy vọng tưởng điên đảo của con đây, để có một cái nhìn trực nhận vào đúng Chánh Pháp, làm cái tâm đầy sự vọng tưởng điên đảo này như vỡ òa, vỡ tung trước cái tánh thấy không ngằng mé. Sướng vui thay pháp âm dũng mãnh đầy uy lực ấy. Lời đề điểm từ bi của Thầy đã giúp con một lần nữa nhìn lại, quay lại về với Chánh Pháp, với Như Lai!
  Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.

  Nam mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát.

  Nam mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

  Om Ma Ni Pad Me Hum.

 • comment-avatar

  Thầy nói rằng: Tất cả những lời ngôn ngữ ý niệm chúng ta đưa ra đều là quá khứ là cái bóng mà thôi. Chúng ta vô minh thường tự hào cho rằng đó là những thành tựu mà mình đạt được. Ngay chỗ đó làm thế nào để thể hiện ra mà không nằm trên cái ngã. Chỗ này chỉ có người tự đi mới điểm được, nhờ Thầy mới sáng ra.
  Bài pháp đầu xuân năm mới Thầy gửi tặng chúng đệ tử là lời khai sáng muôn thuở chỉ là do chúng đệ tử vẫn còn khờ khạo vô minh.
  Lời pháp đệ tử chúng con thành tâm thọ nhận, nguyện cầu tâm ánh sáng giác ngộ của Thầy an trú nơi đỉnh đầu của con để tịnh hóa đi những nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, khơi dậy trong con sự sáng suốt tỉnh giác và chỉ dạy cho con được hòa hợp thể tâm như Ngài.
  Nguyện thực hành thực hiện theo dấu chân Thầy lưu lại cho thế gian, nguyện hóa độ chúng sinh và hộ trì Phật đạo, nguyện hộ trì NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH sống cùng thế gian ba cõi.
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum

 • comment-avatar

  Đầu Xuân Quý Mão đệ tử con kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào sống thọ nhiều chăm tuổi.bởi còn rất nhiều chúng sinh còn vô minh chìm đắm trong biển khổ,rất cần đến tầm lòng từ bi trí tuệ của Thầy để giáo hoá và hoá độ họ.đệ tử con nguyện cầu cho tất cả những chúng sinh đã đọc bài pháp này hay chưa đọc được thì đều được phước báu và giác ngộ đắc quả vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm