Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeVũ trụ Nhân sinh quan

Di Lặc xuân

 

Mùa xuân năm mới mượn  chút ý niệm tô điểm mùa xuân, mượn năng lực cười kính chúc quí bạn tất cả, tất cả hưởng trọn mùa xuân trong ta

Xuân Di Lặc

Di Lặc xuân

Cười, cười

Mãi mãi, chân thật nơi…

Nơi có phải mùa xuân không?

Ai hỏi, ngay đó?

Mùa xuân.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum

Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề

Nam mô Đương Lai Di Lặc Vương Phật

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC. Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

 

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar

    Mùa xuân có đến, mùa xuân có đi? và sự thật chúng chỉ là như vậy. Chúng và ta vẫn đang là sự hiện hữu của mùa xuân Di Lặc muôn thuở.

    Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum