Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeVũ trụ Nhân sinh quan

Ngàn năm nhớ nghĩ đi về

Ngàn năm nhớ nghĩ đi về
Nơi ấy
Một người cha, một giáo chủ, một ân sư của tôi
Ngàn năm nhớ nghĩ đi về.
Sáng mùa đông tinh sương Sarnath, rước Xá lợi Phật  – tại Chùa
Mulaghanda Kuti Vihara, Ấn Độ.
Cung nghinh đảnh lễ
Cung thỉnh xá lợi
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Cư sĩ Thanh Hùng – Ấn độ 2022

COMMENTS

WORDPRESS: 0