Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmCư sĩ Thanh Hùng

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 47

Chánh văn:

 

Chiên đàn lâm vô tạp thụ,

Uất mật sâm trầm sư tử trú.

Cảnh tịnh lâm nhàn độc tự du,

Tẩu thú phi cầm giai viễn khứ.

 

 

Dịch:

 

Rừng chiên đàn không cây tạp

Sư tử trú sâu đầy rậm rạp

Cảnh vắng rừng yên tự dạo chơi

Thú chạy chim bay xa mất hút

 

 

 

Bài này đức Huyền Giác nói thật rõ ràng, rừng Chiên Đàn thì không có một loại cây tạp nhỏ trong đó. Cũng như tâm thanh tịnh của Bồ tát, thì không còn một tạp nhiễm nào vướng víu trong đó. Một mình trong đó mặc tới lui tâm không vướng bận, nơi thanh tịnh rỗng rang đó mặc tự do dạo chơi.  “ Thú chạy chim bay xa mất hút”  – Thú và chim do vọng tưởng đó bay mất hút.

 

Một mình thong thả dạo chơi

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm

Sương rơi trắng

Hoa vẫn rụng, tiếng hét, mưa rơi, mây bay, sáng toả, một nụ cười, gió reo, dòng suối chảy, luỹ tre xanh, đoá hoa đang nở.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC. Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường