Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeDuy Tuệ Thị NghiệpPháp vị - Pháp cú

Như Lai Thiền

“Hành” là sự chuyển hóa chuyển biến thể hiện bế tàng vạn pháp vạn niệm động dụng bế tàng. Tri là hiểu biết ngay đó. Vì không ngay đó thì không phải là tri. Tri là sự sống khắp cùng vô thủy vô chung, và trước vô thủy vô chung đó là trước cái vô tướng. Vì nếu biết tướng của các pháp mà không trước vô tướng thì là sao biết vô tướng. Nên ngay chỗ hình tướng của Ngài Đạt ma sư tổ là đã thể hiện ra “ tri hành” cùng là Như Lai Thiền. Nó đã có sẵn từ vô thủy vô chung đến nay không tăng không giảm, không lớn nhỏ , không dài rộng… Người “ tri” cái đó tức sự đồng hành với cái đó. Cái đó như có như không như đến như đi …” Như lai”. Ngay đó người hành giả “ Tri” như vậy thì thiền như vậy. Lấy gì để thiền? Lấy cái bóng như Đạt ma quảy gậy và giầy. Chỉ một câu chuyện như vậy. Như Lai Thiền!

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC. Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 0