Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeDuy Tuệ Thị Nghiệp

Tôi cần ông sống


Một người bạn muốn hỏi Thầy về lý đạo!

Tôi  biết ông là một người thông tuệ giáo pháp của Đức Phật. Có chỗ này tôi chưa hiểu! Khi ông nói rằng: ” sự tri hành của Đức Đạt Ma sư tổ, qua hình tượng cây gậy quẩy chiếc giầy,
nó chỉ là một cái bóng!”
Thầy: tôi không cần ông hiểu. Chỉ cần ông sống.

Ngay chỗ này bạn có thấy chăng?

 

Kim Cang Đạo Nhất

Newer Post
Older Post