Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeDuy Tuệ Thị NghiệpBóng hoạ trong vầng nhật nguyệt

Tri hành!

Hình tướng của Đạt Ma Sư  tổ. Hình ảnh  Người như có và như đang quảy một cây gậy và chiếc giày. Cây gậy và hình bóng Ngài là tượng trưng cho sự đi ( Tri). Còn một chiếc giày là sự “ Hành” độc hành. Ngay nơi sự tri hành đó chỉ có độc nhất cái bóng đó thôi.

“Hành” là sự chuyển hóa chuyển biến thể hiện bế tàng vạn pháp vạn niệm động dụng bế tàng. Tri là hiểu biết. Ngay đó, vì không ngay đó thì không phải là tri. Tri là sự sống khắp cùng vô thủy vô chung và trước vô thủy vô chung đó là trước cái vô tướng. Vì nếu biết tướng của các pháp mà không trước vô tướng thì là sao biết vô tướng. Nên ngay chỗ hình tướng của Ngài Đạt ma sư tổ là đã thể hiện ra “ tri hành” cùng là Như Lai Thiền. Nó đã có sẵn từ vô thủy vô chung đến nay không tăng không giảm, không lớn nhỏ , không dài rộng… Người “ tri” cái đó tức sự đồng hành với cái đó. Cái đó như có như không như đến như đi …” Như lai”. Ngay đó người hành giả “ Tri” như vậy thì thiền như vậy. Lấy gì để thiền? Lấy cái bóng như Đạt ma quảy gậy và giầy. Chỉ một câu chuyện như vậy.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC. Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar

  Thầy nói: ngay nơi sự tri hành đó chỉ có độc nhất một cái bóng đó thôi. 
  Ngay nơi đó Ngài thị hiện để thể hiện ra vạn pháp vạn niệm…nhưng tất cả cũng chỉ độc nhất cái bóng đó thôi. Quí vị cũng vậy tất cả cũng chỉ độc nhất cái bóng đó thôi.
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

 • comment-avatar

  Ngay nơi đó tất cả đều khắp từ vô thuỷ vô chung bế tàng vạn pháp, vạn niệm. Ngay nơi đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm
  🙏🙏🙏🙏