Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeDuy Tuệ Thị NghiệpPháp vị - Pháp cú

Nhất niệm đồng đẳng

 

 Đức Lục tổ Huệ Năng dạy chúng ta phải biết nhất niệm đồng đẳng – định huệ một lượt không có trước sau. Không có Định trước rồi mới phát sanh Huệ. Ngay một vọng niệm, một vật, một ý niệm dấy lên thấy rõ ràng. Cái thấy đó là Huệ ( rõ biết). Làm sao rõ biết? Vì ngay đó đã hằng có cái không nhiễm ô bao giờ, thanh tịnh từ lâu cái vọng niệm đó. Nên ngay chỗ thanh tịnh bất động không tăng không giảm đó nó vừa lên là biết rõ ràng. Vậy cái biết rõ ràng đó là Huệ. Cái thanh tịnh sẵn có đó, cái bất động sẵn có đó là Định. Như vậy định huệ không khác, không sai khác, không sai biệt, không cần dùng một cái gì để thấy như vậy cả. Hãy thấy như vậy, luôn luôn thấy như vậy từng vọng niệm, ý niệm cảm xúc thấy như vậy.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông Hiệu: Kim Cang Kiết Tường

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH

COMMENTS

WORDPRESS: 0