Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmCư sĩ Thanh Hùng

TIA CHỚP KHÓC CƯỜI

Những tia nắng đang xẹt chớp tắt dưới lòng đại dương, chúng chớp tắt trong những hạt rất nhỏ so với những hạt hạ nguyên tử nơi đó. Chúng sắc không không có nữa . Chúng xẹt chớp tắt thành những tia chớp sáng vô lượng vô biên ánh sáng đủ màu, đủ hình một sự phóng quang chuyển hóa cho nhau thành những lưới đan ánh sáng đủ màu sắc rực rỡ.

Những ánh sáng đan với nhau tạo thành thành quách lâu đài, những tia sáng hạt ánh sáng kết tập thành quốc độ của chư Phật, Bồ tát. Những tia sáng vệt sáng này chúng chuyển động như những cơn sóng nhấp nhô hòa quyện với nhau tạo thành vô lượng hình ảnh. Những hình ảnh do sóng âm, những hình ảnh do sóng điện năng ánh sáng đủ màu đủ sắc có vô lượng âm ngữ, âm thanh sắc tướng. Ở đây hành giả phải thật sự sống chân thật thấy biết.

Hành giả không! Cái gì ở đây cảm thấy cái biết do âm thanh ánh sáng phát ra, thì ngay chỗ đó chỉ biết niệm đó lên rõ ràng, xuống như vậy rõ ràng ngay giữa âm thanh nghe – rồi hư không – đến tiếng cũng chỉ biết rõ ràng  – cho đến  nơi nghe – thấy đó chúng cũng chỉ là cái biết rõ ràng để thấy rõ ràng. Để thấy rõ ràng  hơn nữa  chúng cũng chỉ là những hạt hư không khắp mọi nơi không nơi nào không biết, biết cùng khắp. Ngay nơi đây để thấy khắp biết thì cũng là cái biết. Ngay đây cái  khắp biết này nhất niệm đồng đẳng. Niệm đến – thấy niệm biết rõ ràng. Ngay đây niệm và định tĩnh đều rất rõ ràng qua khoảng hư không cũng thấy như vậy.

Quay lại để thấy cái gì thấy niệm đó cũng biết rõ ràng như vậy, rồi tiếp tục rõ ràng như vậy. Cái gì? ai thấy rõ ràng ngay đó như vậy? Thấy biết rõ ràng trên vạn niệm vạn pháp. Ngay đó không có gì cả thì cái biết rõ ràng đó cùng khắp. Nhưng ngay đây vẫn còn biết rõ ràng một loại ngôn ngữ không có trong trời đất, không còn âm thanh sắc tướng, thọ, tưởng. Con muỗi kêu vo ve co chân ôm bọt nước đá chúng bể bọt nước đó “ bùng”  Bể đi cái hạt nằm trong tế bào, hàng loạt tế bào trong không gian vũ trụ, trong mười phương 3 đời chư Phật đồng nổ. Niệm xưa – nay, trước sau giải thoát phiền não chả ở đây!

Nắm ấm dưới đáy biển

Không gian lạnh

Đỉnh thiên sơn chót vót

Một mầm cây

Khu rừng tắt – ngay

Sự biến thiên

Muôn sắc màu

Vì sao rơi

 

Cũng ngay nơi tia điện chớp của ánh sáng dưới biển, ở sâu đâu đó dưới đáy biển phải không? Mười phương 3 đời chư Phật vô lượng thể hiện không bao giờ ngưng nghỉ. Pháp bố thí cúng dường và vô lượng pháp môn mà chư vị Đại Bồ Tát đang thể hiện không biết bao nhiêu 10 phương chư Phật. Có vô lượng vô biên 10 phương chư Phật. Vì tất cả động dụng niệm, định, tuệ đều trong thể hiện của chư Phật, trong thể hiện và ẩn tàng. Ngay đó không có gì cả nhưng có tất cả. Từng thể hiện ẩn tàng nơi đó từng sanh vạn pháp nơi đó tự thanh tịnh, và cũng ngay đó không có sự thể hiện và ẩn tàng. Ánh sáng chớp tắt chúng thể hiện lên rồi ẩn tàng,  chúng thể hiện và ẩn tàng. Chúng đi bảo ở lại cũng không –  Chúng ở lại bảo đi cũng không. Ngay nơi bảo chúng đi bảo chúng ở lại cũng không. Chúng cũng rừng cây bọt nước, sóng lùa, tiếng la, tiếng hét, hạt bụi cát, tia sáng, con cá lội, chim bay. Chúng đại diện cho tất cả, tất cả vạn  niệm như  những chiếc bóng rơi của những chiếc lá mùa thu tỉnh lại hay chết lặng. Như vậy! Như vậy! pháp nào tu và không tu?

Cười! Cười cho đã để ngay đây bóng trăng không còn treo trên vạt áo, tiếng khóc không còn nỉ non bên khe suối để ru ngủ những loài cá, những sợi rong rêu bên thềm đá. Bay lên , bay lên năng lực chư Phật đã hằng có đang trong bạn đấy. Hãy nhìn 10 phương chư Phật không khác, không tăng không giảm. Cười đi – lên trên cười – xuống dưới cười – hai bên cười – từng sát na cười – cười hết. Ai cũng cười- trên dưới ai cũng cười. vậy ai cũng cười, cười không kịp khóc  – cười khóc cho đến 3 đời cũng chỉ là …Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm…

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

 

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH

 

 

Newer Post
Older Post

COMMENTS

WORDPRESS: 5
 • comment-avatar

  Cái biết khắp và khắp biết nó không dính một nơi nào, một pháp nào, nơi nào nó cũng biết. Cái biết đấy có từ vô thuỷ vô chung đến nay ở tất cả các cung các cõi đều là cái biết đấy bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh không có nơi nào dính được nó. Nó luôn hằng thanh tịnh tự tại như như. Mười phương Ba đời Chư Phật cũng có, chúng sinh mười phương pháp giới cũng có nó, Nó ko sjnh ra từ đâu nó cũng không bao giờ mất. Nó không sinh không diệt. Nó luôn có sẵn ở khắp mọi nơi. Người hành giả ngay đây hãy nhận lại cái biết rõ ràng thanh tịnh này là người bạn lữ hành đi chu du khắp nơi tự tại giải thoát.

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
  🙏🙏🙏🙏🙏

 • comment-avatar

  Phiền não hay giải thoát cũng chỉ là cái ngã đặt ra ngay nơi đó khi Thầy chỉ cho chúng ta thấy biết rõ thông rằng nó cũng chỉ là như vậy nhất niệm đồng đẳng không khác thì: “giải thoát hay phiền não chả có ở đây!”. Tia chớp khóc cười ngay nơi con muỗi ôm đá bọt nước ” Bùng” bể đi hạt nước trong các tế bào, cùng khắp vũ trụ, mười phương ba đời chư Phật đồng nổ. Cười, cười! Chư Phật mười phương đã luôn hằng có trong ta, ta trực nhận là như vậy!

  Đệ tử con xin đảnh lễ Thánh trí hiện tiền cùng khắp chúng sinh thực tại như lai sống
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum

 • comment-avatar

  Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm…

 • comment-avatar

  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm

 • comment-avatar

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
  Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề 
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 
  Thầy Thầy Thầy.một trí tuệ siêu việt được sinh ra từ mật chú Chuẩn Đề 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm