Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Hỏi đáp Tu học

1 2 3 4 6 20 / 59 POSTS
Lao xao cơn gió trong tâm

Lao xao cơn gió trong tâm

  Hỏi : Thầy cho con hỏi, tại sao bây giờ con ngồi thiền thấy nhiều điều chạy tới lui trong đầu, muốn an định mà không có được. Thầy : [...]
Thắc mắc về khai mở luân xa trong pháp tu Mật tông Chuẩn Đề?

Thắc mắc về khai mở luân xa trong pháp tu Mật tông Chuẩn Đề?

Hỏi:  Các luân xa khai mở có theo thứ tự không ?, luân xa 1 là luân xa cuối cùng được mở cho một hành giả trong suốt quá trình tu học phải không ? [...]
Thế nào là: Hóa độ vô lượng chúng sinh, Nhưng không có chúng sinh nào diệt độ?

Thế nào là: Hóa độ vô lượng chúng sinh, Nhưng không có chúng sinh nào diệt độ?

Hỏi: Thưa thầy! Trong kinh Kim Cang có nói đoạn : “Hóa độ vô lượng chúng sinh nhưng không có chúng sinh nào diệt độ”. Mong Thầy chỉ dạy cho chúng [...]
Thế nào là Nhục nhãn

Thế nào là Nhục nhãn

Hỏi: Thưa Thầy thế nào là nhục nhãn. Thầy: khi nói về Nhục nhãn tức là trong ngũ nhãn  này chúng ta sẽ thấy sẽ thấy sự tu hành theo từng cấp độ [...]
Giải thoát trong sự ràng buộc

Giải thoát trong sự ràng buộc

    Trích dẫn câu trả lời của Thầy;   Hỏi: Thế nào là tự do, giải thoát ?  Thế nào là giải thoát, tự tại trong sự ràng buộc [...]
Năng lực từ đâu mà có? Cầu siêu, cầu an

Năng lực từ đâu mà có? Cầu siêu, cầu an

Hỏi: Cho em hỏi về vấn đề cầu siêu, cầu an, hoặc cầu nguyện cho người bệnh, hoặc cầu trợ niệm cho người sắp lâm chung? Người ta cứ nói là nhờ năng [...]
Những biểu hiện có thực

Những biểu hiện có thực

Hỏi: tôi bước vào tâm mật chưa lâu cũng chưa có ấn chứng gì đặc biệt tuy nhiên trước đây tôi hay nằm mơ gặp ma và đánh nhau với ma nhưng nay thì kh [...]

Nghe máy niệm thần chú hay tự mình niệm có gì khác không?

Xin chào các anh chị. Cho em hỏi: 1/ việc ngồi thiền sao cho tâm được an trú. Thế thì việc ngồi bán già hay kiết già có sự sai [...]
AI ĐANG NIỆM

AI ĐANG NIỆM

  Trả lời cho điềm mộng “Cuộc chiến Trong giấc mơ và lục tự đại minh chơn ngôn” của Đạo hữu cuiyang: Trên bước đường tu học, người hà [...]
Trì niệm tính theo biến số hay tính theo thời gian?

Trì niệm tính theo biến số hay tính theo thời gian?

Hỏi: Xin chị cho thời khóa  của Thầy  để dùng đó làm gương, làm động lực để phấn đấu, mỗi ngày vào lúc nào và tính theo biến chú hay tính theo thời [...]
1 2 3 4 6 20 / 59 POSTS